Informace - Akce


Zápis dětí do první třídy ZŠ Černá Hora (úterý 9.4.2019)

v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2019 (pro školní rok 2019/2020 to jsou děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013).

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019/2020 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:

a) u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 doloží zákonný zástupce

doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny

nebo speciálního pedagogického centra)

b) u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí zákonný zástupce doložit dvě

doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující

vyjádření odborného lékaře).

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka a zápisní list.

Navíc rodiče dětí přijímaných dle bodu a) nebo bodu b) doloží uvedená doporučující stanoviska.

Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty/Dokumenty k zápisu“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských školách v Černé Hoře a v Brťově-Jenči nebo na Základní škole Černá Hora.http://www.malalhota.cz/ - MalaLhota.Cz :: Oficální stránky obce Malá Lhota