Dnes je čtvrtek 27. června 2019, svátek má Ladislav, zítra Lubomír  

Obecní úřad

Tisk 

Povinný subjekt

Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. DIČ
 7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 8. Žádosti a informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návod na řešení nejrůznějších životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Seznam organizací

1. Oficiální název

Obec Malá Lhota
se sídlem Malá lhota 38, 679 21 p. Černá Hora
Právní norma 801 Obec (obecní úřad),
datum vzniku 24.11.1990

2. Důvod a způsob založení

Postavení obcí je dáno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány obce Malá Lhota:


Orgány zastupitelstva obce:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor

4. Kontaktní spojení

Obec Malá Lhota
se sídlem Malá Lhota 38, 679 21 p. Černá Hora

Telefon: +420 516 437 964
E-mail: starosta@malalhota.cz
Internet: http://www.malalhota.cz
Datová schránka: iw4a2ip

5. Bankovní spojení

KB Blansko 13824631/0100

6. IČ

00637297

7. DIČ

není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Požadované informace lze získat na obecním úřadě na základě ústní nebo písemné žádosti, případně pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).

10. Příjem žádostí či stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

Zaměstnanci obecního úřadu, starosta a místostarostka přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informací a další podání.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Malá Lhota.

12. Formuláře

Potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě a především v Černé Hoře.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návody na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě.

Další informace naleznete na Portálu veřejné správy.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

 • ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správní řízení /správní řád/, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazné vyhlášky a směrnice obce

Výčet právních předpisů není úplný. Předpisy jsou uloženy na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam zřízených organizací

 • Organizační složka obce:
  Obecní knihovna - se sídlem Malá lhota 38, 679 21 p. Černá Hora

© 2018 Obec Malá Lhota